Green colour indicates that they are the top 3 winners.
Sky blue colour indicates that they are eligible persons for the prize(Not the winners).
Note: The above all statements are applicable once the test completed.

Result

Place Name Accuracy Score
1 UmaShankaran MI 83% 4182
2 Saravanraj 70% 3793
3 Hema 67% 3701
4 bharathi 67% 3672
5 Bathumitha Arumugam 67% 3368
6 Gayathri 63% 3437
7 THAMILGNANASAMBANDAN 63% 3410
8 jamuna 63% 3266
9 Anuprathibha. T 60% 3364
10 Mohan 60% 3085
11 Gobinath Thiyagarajan 57% 3213
12 Manavalan 57% 3109
13 m.c.rajamanikandan 57% 3018
14 LAKSHMANAN SURESH 53% 2782
15 A. Sindhu 53% 2616
16 Banumathy T 50% 2794
17 selvaraj 50% 2767
18 Latha Manavalan 50% 2687
19 Vasu 50% 2603
20 Visutha R 50% 2540
21 Sangeetha 50% 2453
22 Latha 47% 2728
23 Maniraj 47% 2634
24 Subash M 47% 2523
25 Samundeeswari Navinkumar 43% 2516
26 Mohanraj P 43% 2476
27 vimal 43% 2440
28 Sivaraman A 43% 2322
29 Nandhini 40% 2409
30 Nallathaye 40% 2182
31 Suganth Raju M 40% 2171
32 Dhamotharan 40% 2163
33 Deepaa S 37% 2309
34 Kamalam S 37% 2172
35 Kamala 37% 2134
36 Sugapriya 33% 2275
37 Arun kumar S 33% 2189
38 Sowmiravi 33% 2135
39 Kiruthika 33% 2003
40 Vijay Haravinth 33% 1921
41 Sadha 30% 2270
42 Rajalingam 30% 2090
43 Parameshwari 30% 2047
44 suganya 30% 2045
45 Latha S 30% 2003
46 Shan 30% 1952
47 Sampath 30% 1947
48 Mohanraj 30% 1810
49 RAJA 27% 2010
50 Rajkumar 27% 1935
51 Kalpana 27% 1802
52 Hari Prasath 23% 2015
53 Prabhu 23% 1936
54 Vasanthaprakash 23% 1826
55 Dinesh 23% 1780